Tempeliers.be

Tempeliers.be en de VSTH vzw

ridderorden
De website tempeliers.be beperkt zich niet uitsluitend tot de studie van de tempelorde. Omdat de geschiedenis van pakweg de hospitaalridders van Sint-Jan (later de Orde van Malta), nauw verbonden is aan die van de tempeliers, bestuderen we de ridderorden in het algemeen. De rode draad blijft de Kruistochten in het algemeen, in al zijn aspecten.


Na de Vikings, de Tempeliers ...


April 14, 2017 by Jan Hosten
 Knightfall_Serie_Tempeliers      

De makers van 'Vikings' leggen momenteel de laatste hand aan een historische dramareeks over de eindstrijd van de tempeliers. 'Knightfall' is een tiendelige serie die begint met de belegering van Akko in 1291. Dit deel werd hoofdzakelijk gefilmd in de Kroatische stad Dubrovnik. De opnames werden daarna verder gezet in Praag, waar delen van Parijs werden nagebouwd, als decor voor de arrestatie en het proces tegen de tempelridders. De premiere van de reeks op History Channel is voorzien voor vrijdag de 13e oktober 2017, een symbolische datum, want op die dag in 1307 werden de tempeliers in het Franse rijk massaal gearresteerd.


VSTH vzw op facebook

Januray 10, 2014 by Jan Hosten
vsth op facebook

Tijdens de jaarwisseling heeft VSTH haar eerste stappen op facebook gezet. Op de pagina https://www.facebook.com/vsthvzw kan VSTH nu snel informatie delen en reacties sprokkelen.


Nieuw: Publicatie over de ridderorden in Nederland


November 13th, 2011 by Jan Hosten

Vechten, bidden en verplegen

Vechten, bidden en verplegen waren de hoofdactiviteiten van de middeleeuwse ridder- en hospitaalorden. Ze werden gesticht in de twaalfde eeuw om pelgrims op te vangen en te beschermen in het Heilig Land, maar ook ingezet om vijanden van de christenheid te bestrijden. Daarvoor verwierven ze bezittingen in heel Europa, wat hen tot machtige broederschappen maakte. In de Noordelijke Nederlanden, inclusief de zich tot Bremen uitstrekkende Friese landen, waren het vooral de johannieters en de Duitse Orde die conventen en beheerscentra stichtten. Deze werden bewoond door priesters en ridders en zelfs ook zusters. In twaalf thematische studies komen hun ontwikkelingslijnen en bijzondere karaktertrekken aan bod, vanaf hun ontstaan ten tijde van de kruistochten tot aan de Hervorming. Daarbij worden waar mogelijk beide orden met elkaar vergeleken en wordt een aantal van hun leden gevolgd, in de Utrechtse vestigingen maar ook in Palestina, Pruisen en Lijfland.

De auteur, Hans Mol, is geboren in Kapelle (Nederland) en studeerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in Middeleeuwse Geschiedenis en Historische Geografie. Hij behaalde zijn Ph.D. in 1991 met een thesis over de Friese huizen van de Duitse Orde. Sinds 1986 is hij verbonden aan Fryske Akademy in Leeuwarden. In juni 2003 werd hij aangesteld als parttime Professor aan de Universiteit van Leiden voor de Fryske Akademy. Hij is oprichter en redacteur van het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis en lid van de Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens.

Vechten, bidden en verplegen telt 368 pagina's en kost 33 Euro.
Bestellen kan rechtstreeks bij de uitgever. Link


Publicatie beschikbaar: Militiae Christi I


November 5th, 2011 by Jan Hosten

cover militiae christi I 3D

    

De eerste publicatie van VSTH vzw is een feit. Het volume 'Militiae Christi I' kost 32 euro (inclusief verzending in België en Nederland) en kan besteld worden door overschrijving op rekening:

IBAN: BE15 7380 2508 5030
BIC KREDBEBB

met vermelding van:

MILITIAE CHRISTI I

Details:

Formaat A5, 256 pagina's, 82 zwart-wit afbeeldingen en 9 kaarten. Zachte kaft in kleur.

Referentie:

Hooghe Filip en Hosten Jan (Red.), Militiae Christi, Handelingen van de Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en de Hospitaalridders vzw, Jaargang 1.
Ieper, 2010, 256 pages.

Contacteer ons op vsth@tempeliers.be voor meer info.


Inhoudsopgave :

Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en de Hospitaalridders........................................4

Inleiding.................................................................................................................................7

Editoriaal..............................................................................................................................11

Verslag van het 1e Internationaal Congres over de Tempeliers te Ieper................13

1. Tempeliers en hospitaalridders in de Lage Landen..............................................................27

Tempeliers en hospitaalridders in de Vlaamse opstand van 1302
door Bernard Schotte............................................................................................................29

The Order of the Hospitallers in Flanders and its domain in Elverdinge:
a contradiction in history? door Kristof Papin...........................................................................59

De Tempelorde in de Nederlandse geschiedschrijving door Ben Brus........................................73

Onderzoek naar de Tempelorde in het voormalige graafschap Holland.
Een historisch-archeologische aanpak door Jean Roefstra.......................................................113

2. Bouwkundig en archeologisch onderzoek...................................................145

Castles and Churches of the Templars in the Holy Land
door Denys Pringle..............................................................................................................147

Christus de Pantocrator op het Groot-Tempelhof van Slijpe in de
13e eeuw door Gilbert Jansseune.........................................................................................173

La tour maîtresse, genèse et diffusion d’un modèle architectural franc
en Terre Sainte door Maxime Goepp....................................................................................181

3. Ridderorden en de Kruistochten..............................................................209

The role of women in the Military Orders door Helen J. Nicholson............................................211

Frères croisés et croisés frères: l’implication lignagère dans le monde
croisé door Thomas Delvaux................................................................................................231

Boekbesprekingen.....................................................................................251

The authors and readers of the 1st VSTH Conference......................................255Italiaanse historica forceert link tussen de Tempeliers
en de Lijkwade van Turijn

December 13, 2009 by Jan Hosten

De Tempeliers en de Lijkwade van Christus


De Italiaanse historica Barbara Frale, publiceerde onlangs haar boek 'I Templari e la Sindone di Cristo' of de Tempeliers en de Lijkwade van Christus. Frale, die verbonden is aan het zgn. Geheim Archief van het Vaticaan, meent dat de Tempeliers tientallen jaren de Lijkwade verborgen hielden. Daarmee geeft ze aan dat de Lijkwade authentiek zou zijn, wat lijnrecht ingaat tegen alle onderzoeken die het doek als een 14e eeuwse creatie dateren. Frale viste voor haar conclusies de argumenten van de Brit Ian Wilson op, die in 1978 de Tempelridders aan de Lijkwade koppelde. Prof. Macolm Barber (Univ. of Reading) maakte in 1982 al komaf met de verzinsels van Wilson, maar dat lijkt Frale niet te storen. In 2010 zal de Lijkwade voor het eerst sinds lang terug te zien zijn voor het grote publiek. Het lijkt erop dat de publicatie van Frale kadert in de media-campagne die dit evenement in de schijnwerpers moet plaatsen. In 2010 publiceert Dr. Anke Napp (Univ. Hamburg) over de mythen van de Tempelorde. In een van de hoofdstukken zal ze aantonen dat er geen enkel wetenschappelijk aantoonbaar verband bestaat tussen de Tempelorde en de Lijkwade van Turijn.

Voor VSTH-leden is er meer informatie over dit onderwerp beschikbaar in Nieuwsflash 006 (15 November 2009).

'Montfort Castle Project' herstelt burcht Duitse Orde

June 20, 2009 by Jan Hosten

Montfort Castle Israel


(Ieper VSTH vzw - SSCLE, 2009) In april besliste de Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE) om het ‘Montfort Castle Project’ (MPC) te ondersteunen. Dr Adrian Boas, lid van de SSCLE, is de drijvende kracht achter dit project. Het gaat om een interdisciplinaire missie, geleid door een internationaal team van hoogaangeschreven wetenschappers. De SSCLE beschikt niet over voldoende financiële middelen om het project van centen te voorzien, maar wil vooral de academische status van het project optillen. Dit kan Dr Boas en zijn team helpen om subsidies te krijgen over de landsgrenzen heen. De voortgang van het onderzoek zal te volgen zijn in de bulletins en op de websites van de SSCLE en van de VSTH vzw. 

VSTH vzw zal het onderzoek op de voet volgen en verslag brengen op deze website.

Link


Publicatie Congres Tempeliers 2010

Apr 21, 2007 by Jan Hosten (rev. November 30th, 2008)

Congres tempeliers 2008


Op 12 en 13 september 2008 organiseerde de VSTH vzw een internationaal congres over de Tempeliers., in samenwerking met de Stad Ieper en met de Erfgoedcel van Ieper. Dit tweedaags congres lokte sprekers van internationaal niveau uit verschillende landen. 

De VSTH vzw bundelt momenteel de teksten van de sprekers. Aangevuld met andere informatie en beeldmateriaal, zal dit boek ook meteen de eerste publicatie van de vzw vormen. Leden van de VSTH vzw die hun lidgeld voor de periode 2009-2010 betalen, krijgen het boek thuisbezorgd eind 2010. Niet-leden zullen het boek via deze website kunnen bestellen. Voor de e-leden van de vzw is er een digitale versie van het boek voorzien.

Link:
Congres 'Tempeliers' 12/13 september 2008 - Ieper


Download de folder hier
VSTH vzw bestudeert de ridderorden
VSTH vzw studies the military orders

Apr 12, 2008 by Jan Hosten

vsth vzw


Onlangs werd de Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en de Hospitaalridders, in het kort VSTH vzw, opgericht. Deze vereniging zonder winstoogmerk wil de studie over de ridderorden en de kruistochten ondersteunen en bruggen bouwen tussen onderzoekers van verschillende nationaliteiten, tussen academici en amateurs.

Leden krijgen een tweejaarlijkse publicatie, een tweemaandelijks bulletin per e-mail en korting voor evenementen zoals het congres 2008 en vanaf 2009 toegang tot een privé-website met archieven en beelmateriaal.

Meer informatie


Nieuw forum online

July 15, 2008 by Jan Hosten

tempeliersforum


U kan vanaf vandaag terecht op het nieuwe forum van tempeliers.be. Hier kan u van gedachten wisselen over tempeliers, ridderorden en kruistochten. In principe kan elk aspect aan bod komen, van het puur historische tot het volkskundige. Stel gerust een vraag aan de academici of andere kenners die deze site frequenteren. Vraagt u zich af of die ene fles Chateau La Commanderie uit uw kelder iets met de Tempeliers te maken heeft of heeft u net een leuke vakantie doorgebracht in een ferme des templiers, vertel ons dan gerust uw verhaal.

Ga naar het forum


De Tempeliers in de Lage Landen

Jan 1, 2006 by Jan Hosten

ridderorden

Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos