Tempeliers.be

Terug naar het archief

Tempeliers in 1114 ?

© Hosten Jan, 2002

Romantici spreken graag over negen eenzame ridders als stichters van de Tempelorde. Negen ridders zouden negen jaar lang geen nieuwe rekruten tot hun rangen hebben toegelaten. Steeds meer aantoonbare feiten verwerpen dit. BInnenkort gooien we alle bewijzen op tafel.

Er bestaat een vrij algemene consensus over de oprichtingsdatum van de Tempelorde. De meeste auteurs zijn het erover eens dat de Milice du Temple in 1118/1119 het daglicht zag. En toch ... Marie Luise Bulst-Thiele geeft de bewijzen in het absolute meesterwerk inzake Tempeliersgeschiedenis;

SACRAE DOMUS MILITIAE TEMPLI HIEROSOLYMITANI MAGISTRI Untersuchungen zur Geschichte des Templerordens 1118/19-1314

De orginele tekst

Nach 1113 zog der Graf (Hugo von der Champange) wieder in de Orient, und in dieser Ziet wurde, wie wir glauben, die Gründung des Ordens beschlossen. Es gibt dafür ein Zeugnis: Ivo von Chartres mahnte in einem Brief aus seinen letzten Jahren - er starb am 23. Dezember 1115 oder 1116 - den Grafen Hugo, sich nicht einer militia Christi, einer militia evangelica, anzuschließen, da er noch verheiratet sei. Dieze militia, von der Ivo spricht, ist wohl der zunächst noch namenlose Templerorden, dem 1125 Graf Hugo dann wirklich beitrat (Bulst-Thiele)

Vertaling in het Nederlands

Graaf Hugo van Champagne trok omstreeks 1113 terug naar het Oosten, en in die tijd werd, naar wij menen, de orde boven de doopvont gehouden. Daarvan bestaat er een getuigenis: Ivo van Chartres maande in een brief uit zijn laatste levensjaren, graaf Hugo aan de militia Christi, een militia evangelica, niet toe te treden, omdat hij nog getrouwd was. Ivo van Chartres stierf op 23 december 1115 of 1116. Deze militie, waar Ivo het over heeft, is wel degelijk de toendertijd nog naamloze Tempelorde, waar Graaf Hugo in 1125 uiteindelijk tot toetrad. (vertaling: Jan Hosten)

 


Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos