Tempeliers.be

Terug naar het archief

Acta Templariorum

Jean-Luc Alias, de hoofdredacteur van het tijdschrift Templarium  publiceerde onlangs zijn meesterwerk Acta Templarorium, een overzicht van 4730 tot op heden bekende Tempelridders. We vernemen waar en wanneer ze leefden en hoe ze carriere maakten binnen de orde. Een uniek en onmisbaar werk voor elke onderzoeker.

Het boek is een handig werkinstrument voor elke researcher. Een uitgebreide bibliografie en verklarende voetnoten ontbreken.

© Hosten Jan, 2003


Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos