Tempeliers.be

Terug naar het archief

Nieuw boek over de vermeende Tempeliershoeve van Weert

Eigen berichtgeving/Filip Hooghe, 2004

Filip Hooghe stelt op 17 april 2004, samen met Luc Rochtus een boek over het Tempeliershof van Weert (Bornem) voor. Het boek wordt uitgegeven door de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant.

grondplan weert

Het Tempeliershof en de Rozendaalhoeve te Weert

Een vernieuwde kijk op de geschiedenis van Weert.

 

Ergens diep in de prachtige bossen en waterrijke omgeving van het dorp Weert, ligt de mooie hoeve genaamd "Het Tempeliershof". Deze rustieke woning, eertijds een restaurant, wordt heden ten dage bewoond door de heer en mevrouw Lesaffer-Peeters. In het kader van de reeks van monografieën over de geschiedenis van de hoeves, uitgegeven door de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, werd dit jaar geopteerd voor een publicatie over de geschiedenis van dit "Tempeliershof", reeds de negende studie in deze reeks.

Het Tempeliershof van Weert werd het onderwerp van diverse legendes en spookverhalen. Dit riep dan ook talrijke vragen op over de werkelijke geschiedenis achter deze verhalen. In deze studie wordt nagegaan of er wel degelijk ooit Tempelridders in Weert, maar tevens in het Land van Bornem en het Waasland vertoefden. Onze aandacht ging vooreerst naar de ligging en toponymie van het Hof. Er werd vastgesteld dat de benamingen "'t Hof van Weert" of "grote hoeve van Weert" eveneens historisch correct bleken te zijn. Daarnaast werd de aanwezigheid van het Hof in de oude kaarten onderzocht. Een nieuwe gewaagde theorie wordt gelanceerd over de hydrografische vorming van de polder van Weert en de Oude Schelde. Maar de hoofdmoot van deze studie wordt ingenomen door een historisch overzicht van de geschiedenis van het Hof van Weert. Met deze studie nemen wij de lezer mee op een reis in de tijd, tot diep in de Middeleeuwen. De eerste sporen van het Hof van Weert verschijnen immers al in 1189, wanneer de machtige Sint-Baafsabdij van Gent een stuk woeste grond in het domein van de heer van Couderborch (Temse) ten geschenke krijgt van graaf Filips van de Elzas. De abdij sticht er vóór 1240 een "curtis" of vroonhof: het Hof van Weert. Doorheen de eeuwen heen volgen we de gebeurtenissen op en rond het Hof op de voet. Verschillende belangrijke historische personages van de 12de tot de 21ste eeuw passeren de revue: de heren van Couderborch en Bornem, de graven van Vlaanderen, de machtige abten van Sint-Baafs, Jacob en Filips van Artevelde, de Borluuts, de Dullaerts, de bisschoppen van Gent, Keizer Karel V, Pedro Coloma, … Maar ook de minder bekende eigenaars en pachters van het Hof van Weert krijgen onze aandacht. Ontstaan, groei, bloei en verval van het Hof worden gekoppeld aan de lokale geschiedenis van Weert, Bornem en Temse. Het is een verhaal van inpolderingsdrang en strijd tegen het Scheldewater, van strijd tussen lokale en hogere overheden, van het dagelijkse leven op en rondom het Hof doorheen de eeuwen heen. We ontdekken samen met de lezer dat het Hof van Weert een typisch middeleeuws domein was, met zowel een centrale bestuurlijke, gerechtelijke als economische functie. De aanwezigheid van middeleeuwse wallen, tiendeschuren, paardenstallen, koetsen, een molen, een toren, een zaal en woonhuis, een sluizencomplex en een kade voor het laden en lossen van de goederen, … tonen aan dat het Hof van Weert in het verleden de kern van Weert was. Een archeologische prospectie bevestigde alleen maar de gegevens uit de bronnen. Tevens wordt dit alles geplaatst in een historisch kader van de algemene geschiedenis van Vlaanderen: de inpolderingsdrang van de Sint-Baafsabdij in de 13de eeuw, de Frans-Vlaamse problemen in de 14de eeuw, de opstanden van de Arteveldes, de Honderdjarige oorlog en de Bourgondische tijd, de perikelen onder de Spaanse en Oostenrijkse Habsburgers, de Franse Revolutie, de industriële periode van de 19de en 20ste eeuw tot het prille begin van de 21ste eeuw. In een laatste hoofdstuk werd een onderdeel van het Hof van Weert, de Rozendaalhoeve met het veer van Drie Goten besproken. Het geheel werd verrijkt met talrijke illustraties (foto's, kaarten, tekeningen).

Dit boek is aldus een aanrader voor iedere Weertenaar die wat meer wil weten over de geschiedenis van Weert en het dagelijkse leven van toen in zijn dorpsgemeenschap. Ook voor de inwoners van Bornem, Mariekerke, Temse en Tielrode, kortom voor heel Klein-Brabant én het Waasland is dit zeker een interessant werk. Zelfs de Gentenaar zal met verbazing opkijken van de "koloniseringsdrang" van zijn stad tot aan de grenzen van haar achterland. De genealoog zal er zijn gading in vinden door nieuwe bronnen en namen te ontdekken voor zijn onderzoek. Tevens is dit werk een onontbeerlijke aanwinst voor elke heemkundige kring of bibliotheek. Maar ook de professionele historicus zal in dit werk belangrijke nieuwe informatie vinden over het bestuur en de organisatie van een klassiek voorbeeld van een domaniaal hof van de Sint-Baafsabdij.
Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos