Tempeliers.be

Terug naar het archief

Tempeliers aan onze kust, het Groot-Tempelhof

VIOE, Barbara Daveloose - Eigen Berichtgeving

commanderij van slijpe

Afbeelding:In en rond de kapel werden verscheidene graven aangesneden. Copyright VIOE.

Deze website volgt al jaren de opgravingen te Slijpe op de voet. Dankzij Gilbert Jansseune hebben we informatie uit eerste hand. Enkele weken terug verscheen het persbericht : Tempeliers aan onze Kust : Het Groot Tempelhof, waarvan we de inhoud hiernaast integraal weergeven. In de link onderaan kan u het artikel in zijn originele vorm terugvinden.

Dit jaar verscheen dan eindelijk ook het langverwachte verslag van de verschillende opgravingscampagnes:

(Korte Inhoud) Gedurende twee campagnes, juniseptember 2002 en juli-augustus 2003, werd door het voormalig Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP), nu Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), op de terreinen van het Groot-Tempelhof te Slijpe een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd. De bedoeling van dit onderzoek was drieledig. Eerst en vooral werd beoogd om aan de hand van enkele proefsleuven te achterhalen welke mogelijkheden deze site nog in petto heeft voor doorgedreven wetenschappelijk onderzoek, vooral na de grondige vernielingen tijdens WOI. Ten tweede was het de bedoeling om een inzicht te verwerven in de stratigrafische opbouw van de site. Tenslotte werd beoogd om in samenwerking met Gilbert Jansseune, na 28 jaar archeologische activiteit, een eerste balans op te stellen van de beschikbare materiële bronnen over deze site. Het Groot-Tempelhof behoorde toe aan de tempeliers en vanaf de 14de eeuw aan de ridders van Sint-Jan van Jeruzalem of hospitaalridders.

Het artikel uit het tijdschrift Relicta staat online en kan je hieronder downloaden.

Meer links:
Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos