Tempeliers.be

De Tempeliers, 
De Tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen

Het eerste werk van Jan Hosten over de Tempeliers is een standaardwerk waarmee u uw kennis over de tempelorde kunt bijschaven.Met eigentijdse kronieken uit het Westen als uitgangspunt herschreef hij de geschiedenis van de orde. Door het toetsen van deze informatie aan Syrische, Armeense, Byzantijnse en vooral Arabische bronnen, kwam hij vaak tot verrassende vaststellingen, die het werk van een aantal historici ondermijnen. De auteur: "Ik heb geprobeerd te antwoorden op vragen waar andere werken geen antwoord op geven; Wie was Godfried van Sint-Omaars? Was hij familie van de kasteleinen van de gelijknamige stad en hoe komt het dat we zo weinig over hem weten. Was hij zomaar een gezel van Hugo van Payns of is er informatie die hem een belangrijkere rol toedeelt? Was Gerard de Ridefort nu echt die "kwade genius" waarvoor de Franse historici Marion Melville en Alain Demurger hem zo graag slijten? Gerard als persoon verantwoordelijk stellen voor het verlies van Jeruzalem, is dit historisch wel verantwoord? Of hoe gevestigde waarden de bal serieus kunnen misslaan." De auteur correspondeerde met een aantal top-historici, de twee bekendste zijn Malcolm Barber en Helen Nicholson, en kon met hen zijn denkpistes bespreken. Verder heeft Jan Hosten het ook uitgebreid over de rol van de tempeliers in het Midden-Oosten: "Heel wat boeken beperken de passages over de militaire rol van de tempelridders grosso modo tot de slag bij Hattin en de val van Akko. Ik ben verder gaan zoeken en bespreek uitgebreid de eerste onervaren passen van de ridders in de Levant. Daarnaast heb ik oog voor de rol van de tempeliers in de oorlog van San Sabas, die in de dertiende eeuw tussen de Italiaanse steden was uitgebroken, de strijd van de tempeliers tegen de Armeense koningen komt uitgebreid aan bod, net als de deelname van de ridders aan strooptochten in de Syrische vlakten. Ik heb het ook uitgebreid over de militaire rol van de broeders in het Westen." Verder ontkracht de auteur tal van mythes over de orde en heeft hij het over de symboliek van de tempel. Een ander belangrijk onderdeel van het boek is de tempelorde in de Lage Landen. De auteur stelde een lijst op van alle bezittingen van de de tempeliers in België, Nederland en het Noorden van Frankrijk: "Ik het het geprobeerd, al is het overzicht zeker niet definitief, maar het kan een aanzet zijn om verder op onderzoek uit te gaan. Ik heb ook in de mate van het mogelijke opgezocht of er vandaag nog iets tastbaars terug te vinden is. In bijlage zit een kaart met alle bezittingen, zodat dit werk de lezer tijdens zijn eigen expedities van dienst kan zijn. Verder ben ik ook de meeste markante tempeliers uit de regio gaan beschrijven. Het was een Vlaamse tempelier die de troepen van de Franse koning tijdens de tweede kruistocht door Klein-Azië leidde, iets wat weinig mensen weten. Zijn naam kennen we. Daarnaast is er aandacht voor Brabantse tempelridders en commandeurs uit de provinicie Luik. Ook een aantal Nederlandse broeders zijn bij naam bekend."

Jan Hosten probeerde de geschiedenis van de tempeliers vanaf nul te herschrijven, zonder zich daarbij te baseren op oudere algemene werken over de tempeliers. Aangevuld met informatie die hij vanover de hele wereld verzamelde, leverde dit een van de meest vooruitstrevende studies op, die over de orde verschenen zijn.

Recensies :

1. Orient Latin
2. Archeonet
3. Van Stockum
4. Spiegel Historiael
5. Fok