Tempeliers.be

Terug naar het archief

De Kruistochten, Op oorlogspad in het Heilige Land

Het gros van de overzichten van de kruistochten die de laatste decennia gepubliceerd werden, zijn gebaseerd op het drieluik van Steven Runciman. Heel wat auteurs namen Runcimans indeling over, enkelingen herbruikten zelfs schaamteloos de tussentitels uit dit meesterwerk. De verdienste van Billings' studie is dat hij de geschiedenis van de kruistochten volledig herschreef, rekening houdend met de nieuwe inzichten en ontdekkingen van de laatste jaren. Hij onderkent ook duidelijk de rol van de ridderorden in de kruistochten van de dertiende eeuw, iets wat vroeger minder het geval was. Billings liet zich bijstaan door Professor Jonathan Riley-Smith, wat garant staat voor kwaliteit. Bovendien reisden beide historici naar het Europese vasteland, langs de routes die kruisvaarders volgden naar het Heilig Land. Dit leverde een aantal boeiende en nieuwe inzichten op. Helaas moeten we het doen zonder voet- of eindnoten, zodat het niet altijd evident is om te achterhalen waar we meer informatie kunnen vinden. 

Terwijl de term "kruistochten" vroeger beperkt werd tot de campagnes die Jeruzalem en het Heilig Land tot eindbestemming hadden, gaan nu nogal wat stemmen op om ook de campagnes na 1291 als kruistochten te bestempelen. Billings behoort duidelijk tot dit laatste kamp en beschrijft de oorlog tegen de islam van 1096 tot 1798. In dat jaar viel het eiland Malta in handen van Napoleon en moesten de ridders van Malta, de laatste kruisvaarders, definitief de handdoek in de ring gooien. Billings beschrijft de periode van 1095 tot 1291 in ruim tweehonderd pagina's, terwijl hij voor de volgende vijf eeuwen nauwelijks vijftig pagina's veil heeft. Dit is een boeiend relaas, maar het gaat wat ons betreft te snel. Misschien had dit boek vijftig pagina's meer mogen tellen.

Er verschijnen weinig boeken over de kruistochten in het nederlands. Daarom is de vertaling van Malcolm Billings' The Crusades een verademing voor lezers uit Nederland en Vlaanderen. Het boek is erg vlot geschreven en doorspekt met interessante details, die zelf voor kenners boeiend kunnen zijn. De Kruistochten telt meer dan honderd unieke afbeeldingen uit kronieken en foto's van minder evidente locaties uit het verhaal, wat bewonderenswaardig is. We zien in dit werk duidelijk de hand van Riley-Smith, die zelf figureert op de Joodse begraafplaats in het Duitse Worms. Billings heeft zijn huiswerk gemaakt, dit boek is een aanrader.

Jan Hosten, april 2007
Copyright

(NL) De kosten om informatie en afbeeldingen gratis op deze website te plaatsen, zijn niet gering. Indien u tekst of beelmateriaal wil gebruiken, contacteer dan eerst de webmaster. Overtredingen zullen gerechterlijk vervolgd worden. lees verder

(UK-US) The costs for the publishing of information and images on this website are very high. If you want to use data or images from any of these pages, contact the webmaster for permission. Violations will be prosecuted in court. read more

(F) Les coûts pour l'édition d'information et d'images sur ce site Web sont très hauts. Si vous voulez utiliserr des données ou des images d'un quelconque de ces pages, entrez en contact avec le webmaster pour la permission. Des violations seront poursuivies devant la cour. plus d'infos