Tempeliers.be

De Tempeliers in de Lage Landen

tempeliersboek

Situatieschets: 

De bestaande werken over de Tempeliers in Vlaanderen zijn niet meer verkrijgbaar en/of gedateerd. Ook in Wallonië en Noord-Frankrijk ontbreken moderne publicaties over het onderwerp. In Nederland is het bijzonder moeilijk om iets over de Tempeliers terug te vinden. Bovendien voldoen heel wat publicaties gewoonweg niet aan de eisen. Elke zichzelf respecterende regio in Frankrijk of Spanje heeft een boek over de Tempeliers in de streek, terwijl Belgen en Nederlanders op hun honger blijven zitten.


Doelstelling:

Het project moet het historisch onderzoek over de Tempelorde in Lage Landen centraliseren en in een stroomversnelling brengen. De publicatie van een lijvige studie over het onderwerp was éen van de eerste doelstellingen.


Concreet: 

Tempeliers.be is bezig met het mobiliseren van medewerkers en geïnteresseerden. Medewerkers zijn academici, heemkundigen of niet-professionele historici, die al over de Tempeliers gepubliceerd hebben, of er een grote interesse voor hebben. Een tiental medewerkers uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland en uit het Verenigd Koninkrijk hebben zich al geëngageerd. Geïnteresseerden, dat zijn u en ik en iedereen die meer over de Tempeliers in onze regio willen ontdekken.

Hiervoor werd de Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en de Hospitaalridders vzw opgericht: VSTH vzw


Activiteiten:

12 en 13 september 2008 - Internationaal congres over de Tempeliers met gastsprekers uit binnen- en buitenland.